Re:Brief โปรเจ็คปัดฝุ่นโฆษณาเก่าให้ทันสมัยโดย Google
close
กูเกิลผุดไอเดียบรรเจิดในการหยิบเอาหนังโฆษณาดัง 4 ตัวจาก Coco-Cola, Volvo, Alka-Seltzer และ Avis มาทำใหม่ให้เป็นโฆษณาเวอร์ชั่นใหม่สำหรับปี 2012 ซึ่งจะย้อนไป 18 ปีในการนำเอา Brief งานโฆษณาทั้ง 4 ตัวนั้นมาคิดใหม่ทำใหม่ให้เข้ากับยุคเข้าสมัยเหมือนได้ย้อนเวลาไปรับ Brief งานอีกครั้งหนึ่งเลย ดังนั้นทางกูเกิลก็เลยตั้งชื่อโครงการนี้ว่า Re:Brief นั่นเอง กูเกิลจะทำการสร้างโฆษณาจากหนังโฆษณาชุดเดิม ความต้องการของเจ้าของเดิม กลุ่มเป้าหมาย แต่จะคิดทำใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้โฆษณาใหม่ที่เหมาะกับปี 2012 นี้ ซึ่งขั้นตอนการทำงานจะแบ่งเป็น The Original Brief: ศึกษาความต้องการเดิม The Original Work: ศึกษากระบวนการทำงานเดิม The Re-imagined Work: ทำการคิดผลงานออกมาใหม่ จากนั้นก็จะแสดงวิธีการทำงานออกมาในแต่ละหนังโฆษณาจากที่มีทั้งหมด 4 ตัวแยกออกมาว่าแต่ละตัวมีขั้นตอนการคิดอย่างไรเพื่อให้ได้โฆษณาที่ตรงกับความต้องการเดิมแต่ทันสมัยมาใช้ได้ในยุคปัจจุบัน และใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในโฆษณาตัวใหม่นี้ ซึ่งก็จะได้เป็น New Ad และ The Tech เป็นเมนูให้เรากดดูได้จากทางด้านซ้ายเพื่อให้เราเห็นผลลัพธ์โฆษณาตัวใหม่ที่ได้ออกมานั่นเอง ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของโฆษณาตัวใหม่ของ Coca-Cola ดูผลงานและติดตามโครงการ Re:Brief ของกูเกิลได้ที่ http://www.projectrebrief.com/
ที่มาข้อมูล : www.veedvil.com
Facebook
คลิกสู่อนาคต (สมัคร)