คลิกสู่อนาคต (สมัคร)

เรียนรู้อย่างแตกต่าง

โลกเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวัน คำว่าความรู้ของเราจึงเก่าไม่ได้
เราจึงมีข้อมูลมากมายให้ศึกษาในห้องสมุดที่ก้าวทันโลก
ห้องสมุดที่เป็น living area เพราะห้องสมุดสมัยนี้ ไม่เหมือนห้องสมุดแบบเดิม ตั้งใจให้ห้องสมุด เป็นที่ hang out ดีกว่าไปที่อื่น อยู่ที่ห้องสมุดนั้นยังสร้างสรรค์ ห้องสมุดแห่งนี้เป็น 1 library in the campus มีทุกอย่างครบถ้วน เป็น one stop service ทุกบริการอยู่ในอาคารเดียวอีกด้วย โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริบทการเรียนรู้ของนักศึกษาก็เปลี่ยนไป การเรียนการสอนก็เช่นกัน ต้องพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง จึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

เรียนด้วยหลักสูตร และรูปแบบการสอนที่ทันสมัย โดยอาจารย์รุ่นใหม่อย่างพวกเรา